Wat is acute diaree bij volwassenen? Acute diarree is een plotseling optredende afwijking van het gewone ontlastingspatroon. De ontlasting is brijig tot waterig. Diarree is een waterdunne ontlasting. Mensen die last hebben van diarree hebben ook vaak meerdere keren per dag last van waterdunne ontlasting. Diarree is dunne waterige ontlasting die veel vaker komt dan u gewend bent. Drink extra veel om uitdroging te voorkomen.

diarree doen. Ontdek je bloed of slijm in de ontlasting of dreigende uitdroging (extreme dorst, droge mond, stemverlies, hoofdpijn, koude handen en voeten, minder plassen en zweten dan kun je beter meteen naar de dokter gaan. (Libelle 45/2017 ook interessant: lees verder na de reclame).

Je hebt ook last van buikkrampen : het gevoel dat je buik zich samentrekt koolhydraatarm van de pijn om dan enkele seconden later even niets meer te voelen. Ook misselijkheid, braken en spierpijn hypotheek kunnen op buikgriep wijzen. Net als koorts die kan oplopen tot boven de 39C. Hoe weer beter worden? De diarree wordt meestal na enkele dagen minder heftig. Gezonde volwassenen genezen na een tweetal dagen, bij kinderen en bejaarden kan het een week duren vooraleer ze zich beter voelen. Vooral drinken is dan belangrijk om uitdroging te voorkomen. Drink 2 tot 3 liter per dag als je buikgriep hebt. Een groot glas water na elke dunne ontlasting. Wanneer naar de dokter?

Acute diarree bij volwassenen - aandoeningen


Krampen, een zeurend gevoel in de onderbuikleuk is anders! Buikpijn kan veroorzaakt worden door allerlei dingen. Maar hoe herken je echte buikgriep? Buikgriep glutenvrije is een acute infectie van het slijmvlies van de maag, dunne en dikke darm, meestal veroorzaakt door besmetting met een virus (het rotavirus bij babys en peuters en het norovirus bij volwassenen) of een bacterie (zoals salmonella) of parasiet. Buikgriep heeft niets te maken met de echte griep. Buikgriep kan grieperige symptomen veroorzaken, maar er is nooit sprake van keelpijn. Bij de echte griep daarentegen wel. Zo herken je het, diarree is zonder twijfel het belangrijkste symptoom. Je moet vaker naar het toilet en de stoelgang is wateriger dan normaal.

Landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering: via


Na duidelijke klinische verbetering: beleid als bij verhoogd risico op dehydratie. Naar de tekst van de nhg-standaard Bij ernstig algemeen ziekzijn of bij verhoogde kans op een ernstig beloop. Bij rehydratiepoging zonder verbetering of met klinische achteruitgang of bij dehydratie die niet thuis kan worden behandeld. Bij ernstige dehydratie (hypotensie, bewustzijnsvermindering of verwardheid, diep en snel ademhalen). Verdenking op hus bij infectieuze diarree veroorzaakt door ehec.

waterdunne ontlasting volwassenen

Adviseer kant-en-klare ors-drank of -poeder (voor gebruik zie tabel). Adviseer naast ors ander voedsel en drinken, maar geef ors apart. Bij dehydratie: herstel de vochtbalans binnen 3-4 uur; om de paar minuten een slokje ors. Bij hinderlijke klachten kan symptomatisch loperamide gedurende maximaal 2 dagen overwogen worden: eerste dosis bij volwassenen 4 ruby mg; daarna elke 2 uur 2 mg (maximaal 16 mg/dag) tot eerste gevormde ontlasting. Bij leeftijd 8 jaar wordt loperamide ontraden. Absolute contra-indicaties: 3 jaar, koorts én bloederige diarree, aanhoudende diarree na gebruik van een breedspectrumantibioticum, zwangerschap of borstvoeding.

Overweeg bij volwassen patiënten met algemene ziekteverschijnselen (aanhoudende of hoge koorts, veel bloed en slijm bij de ontlasting) of een gecompromitteerd immuunsysteem, indien de verwekker niet bekend is: azitromycine 500 mg 1 dd gedurende 3 dagen. Specifieke bacteriën en protozoa: zie de hoofdtekst van de nhg-standaard Acute diarree. Indicatie dosering ors opmerking Verhoogd risico op dehydratie 6 jaar: 10 ml/kg/keer 6 jaar: tot 300 ml/keer na elke waterdunne diarree, tot ontlasting niet waterdun meer is Dehydratie 15-25 ml/kg/uur na verbetering: volg schema verhoogd risico naar de tekst van de nhg-standaard Bij ongecompliceerde acute. Bij verhoogd risico op dehydratie: na ongeveer 4 uur (telefonisch). Bij geen verbetering: beoordeel de patiënt opnieuw. Bij dehydratie: beoordeel de patiënt opnieuw na 4 uur rehydratietherapie.

Diarree gezondheid Alphega apotheek


Acute diarree ten gevolge van andere (ernstige) oorzaken dan een gastro-enteritis. Naar de tekst van de nhg-standaard voorlichting en adviezen naar de tekst van de nhg-standaard Het beloop is meestal ongecompliceerd; na 10 dagen is 90 klachtenvrij; dehydratie komt zelden voor. Drink meer dan normaal, in kleine beetjes, juist ook bij braken. Zet (onverdunde) flesvoeding of borstvoeding voort. Dieet of vasten is niet zinvol. De patiënt mag eten wat goed valt en waar hij trek in heeft; bij buikkrampen kleine porties.

Diarree 7 dagen of opnieuw diarree: beperk zoete dranken (zoals melk en appelsap). Extra aandacht voor hygiëne. Overweeg tijdelijk staken van diuretica en medicatie die hyperkaliëmie bevordert (ras-remmers). Wees bedacht op het ontstaan van hypoglykemie bij orale bloedglucoseverlagende middelen. Houd rekening met verminderde absorptie van geneesmiddelen. Bij lithium kan door dehydratie ook een te hoge spiegel ontstaan. Reizigersdiarree: geef mondelinge en schriftelijke voorlichting. Geef ors mee naar gebieden met verhoogd risico; geef een antibioticum mee bij hoge uitzondering (ciprofloxacine 500 mg 2 dd gedurende 3 dagen of 1000 mg eenmalig, beide per os). Medicamenteuze behandeling naar de tekst van de nhg-standaard Slechts bij (verhoogd risico op) dehydratie is medicamenteuze behandeling met ors nodig.

15 Essentiële tips om een Strakke platte buik te Krijgen

Aanvullend onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard Fecesonderzoek wordt aangevraagd bij: zieke patiënten (aanhoudende of hoge koorts, groeit frequente waterdunne diarree, of bloed bij de ontlasting immuungecompromitteerde patiënten; verhoogd besmettingsgevaar voor anderen; (eventueel) diarreeduur 10 dagen. Noteer de achtergrondinformatie op het laboratoriumaanvraagformulier. Specifieke bacteriën of protozoa: zie de hoofdtekst van de nhg-standaard Acute diarree. Evaluatie naar de tekst van de nhg-standaard Ongecompliceerde acute diarree : geen bijkomende ziekteverschijnselen (koorts, bloed, ernstig ziekzijn, aanhoudende of hevige buikpijn) en geen aanwijzingen voor (verhoogd risico op) dehydratie. Verhoogd risico op dehydratie : én of meer aanwijzingen voor een negatieve vochtbalans (zie anamnese) zonder aanwijzing(en) voor dehydratie bij lichamelijk onderzoek. Dehydratie : én of meer aanwijzingen voor een negatieve vochtbalans plus aanwijzing(en) voor dehydratie bij lichamelijk onderzoek. De kans op dehydratie neemt toe naarmate meer parameters bij lichamelijk onderzoek positief zijn. Bij kinderen wijst een capillaire refill 1,5 à 2 seconden op dehydratie. Acute diarree met algemene ziekteverschijnselen of een verhoogd risico op een ernstig beloop : schat de ernst van de situatie in op grond van de mate van ziekzijn, leeftijd, comorbiditeit, immuunstatus en comedicatie.

waterdunne ontlasting volwassenen

100 Rawhide kauwkluif, smaakvolle en gezonde zuivere

Overwegingen, naar de tekst van de nhg-standaard. Geef telefonisch voorlichting en advies bij ongecompliceerde acute diarree. Zie de patiënt in elk geval nog dezelfde dag bij aanwijzingen voor(dreigende) dehydratie: 3 dagen frequente ( 6 dd) waterdunne diarree (bij leeftijd 2 baby of 70 jaar: 1 dag diarree en 3 dagen koorts (bij leeftijd 2 of 70 jaar: 1 dag frequente waterdunne diarree. Zie de patiënt in elk geval nog dezelfde dag bij klachten die kunnen wijzen op een ernstige oorzaak van de diarree. Lichamelijk onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard. Beoordeel de algemene toestand en de mate van ziekzijn: koorts, sufheid, verwardheid, (neiging tot) flauwvallen (wijzend op ernstig ziekzijn/dehydratie). (Zo nodig) ademhaling, pols en bloeddruk. (Zo nodig) beoordeling van het abdomen (in elk geval bij klachten die mogelijk wijzen op een ernstige oorzaak van de diarree). Let bij kinderen op aanwijzingen voor dehydratie: ademhalingspatroon, capillaire refill, turgor van de buikhuid, ingezonken ogen, droge slijmvliezen, koude extremiteiten, zwakke pols, afwezigheid van tranen, versnelde hartslag, ingezonken fontanel.

Ongecompliceerde acute diarree : geen bijkomende ziekteverschijnselen (koorts, bloed, ernstig ziekzijn, aanhoudende of hevige buikpijn) en geen aanwijzingen voor (verhoogd risico op) dehydratie. Anamnese (telefonisch of tijdens consult naar de tekst van de nhg-standaard. Algemene ziekteverschijnselen of ziekteverschijnselen wijzend op ernstiger of afwijkend beloop: mate van ziekzijn (adl-activiteiten, eetlust, alertheid koorts, bloed of slijm bij de ontlasting, buikpijn die tussen de buikkrampen aanhoudt. Dehydratie of verhoogd risico daarop (vooral bij leeftijd 2 of 70 jaar ontlasting (consistentie, hoe vaak, hoe lang koorts (aanwezig, hoe hoog, hoeveel dagen braken (aanhoudend: houdt langer dan enkele uren niets binnen vochtopname (tijdens en vór de diarreeperiode andere aanwijzingen voor een negatieve vochtbalans. Risicofactoren voor een ernstiger beloop: comorbiditeit, verminderde weerstand. Mogelijk verband met : recent verblijf in de (sub)tropen, genuttigd voedsel of drinken, andere personen met acute diarree in de omgeving. Verhoogd besmettingsgevaar voor anderen (horeca, levensmiddelen, onderwijs, zorg, 2 bekende gevallen). Medicatie: huidig gebruik, recente start met of gebruik van antibiotica, lever ors en/of loperamide.

(Zelf) oren uitspuiten goed

Acute diarree nhg, overslaan en gratis naar de algemene inhoud gaan. U bent hier, home, cluster:. Spijsverteringsorganen, status: Actueel - 2014, samenvattingskaartM34. Inhoudsopgave, acute diarree m34 (Actualisering september 2014: herzien. De versie van 2007). Naar de tekst van de nhg-standaard. Acute diarree : plotselinge afwijking van het defecatiepatroon: toegenomen frequentie, hoeveelheid en watergehalte van de ontlasting, maximaal 14 dagen.

Waterdunne ontlasting volwassenen
Rated 4/5 based on 674 reviews