13 Historische trends Tijdens de middeleeuwen en de renaissance werd obesitas vaak als een teken van welvaart beschouwd, en kwam het vrij vaak voor onder de elite: de toscaanse generaal Alessandro del Borro toegeschreven aan Charles Mellin, 1645 14 de grieken waren de eersten die. 15 Hippocrates schreef dat "Corpulentie niet alleen een ziekte op zich is, maar ook de voorbode van andere ziekten". 2 de indische chirurg Sushruta (6e eeuw. Chr.) legde een verband tussen obesitas en diabetes en hart- en vaatziekten. 16 Hij adviseerde lichamelijke inspanning om de aandoening en bijwerkingen te bestrijden. 16 de mensheid heeft het grootste deel van haar geschiedenis moeten worstelen met voedselschaarste.

is dat nog steeds. 2 11 Inhoud Geschiedenis Etymologie obesitas komt uit het Latijn en betekent "gezet, dik of mollig". Ēsus is het voltooide deelwoord van edere (eten waar ob (te veel) aan is toegevoegd. 12 Het gebruik van het woord in het Engels werd in 1611 voor het eerst in de Oxford English Dictionary gedocumenteerd door Randle cotgrave.

In sommige gevallen ligt de oorzaak echter voornamelijk in de genen, endocrieneaandoeningen, medicijnen of een psychische ziekte. Er is weinig bewijs voor de opvatting dat sommige obese personen weinig eten en toch zwaarder worden door een trage stofwisseling; doorgaans verbruiken obese mensen meer energie dan hun slanke tegenhangers vanwege de energie die nodig is voor de instandhouding van een groot lijf. 6 7 dieet en lichaamsbeweging zijn de belangrijkste onderdelen van de behandeling van obesitas. Het is mogelijk de kwaliteit van de voeding te verbeteren door minder energierijk voedsel (met minder vet en suiker) en meer voedingsvezels te eten. Eventueel kan men anti-obesitasmedicijnen gebruiken om de eetlust drankje of de vetopname te remmen, in combinatie met een passend dieet. Wanneer dieet, lichaamsbeweging en medicatie geen effect hebben, kan een maagballon helpen om gewicht te verliezen. Ook is het mogelijk om de maaginhoud te verkleinen en/of de darm in te korten door middel van een operatie. Hierdoor treedt er eerder verzadiging op en vermindert het vermogen om voedingsstoffen uit voedsel op te nemen. 8 9 Obesitas is wereldwijd een van de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken en komt steeds vaker voor bij volwassenen en kinderen. De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.

Ppt - diabetes PowerPoint Presentation - id:967489


Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas ) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Dit kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen. 1 2, mensen met een body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 worden als obees beschouwd. 3, de bmi wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en bij huisdieren, die vaak overvoed zijn en te weinig bewegen. Obesitas vergroot het risico op verschillende ziekten, horloge met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, obstructieve slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose 2 en astma 2. Obesitas wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van een buitensporige inname van voedselenergie (te veel eten gebrek aan lichaamsbeweging en genetische aanleg.

Morbide obesitas dodelijker dan roken


Gestoorde glucose tolerantie of - nuchtere glucose. Etniciteit: (Afrikaans, aziatisch, turks, marokkaans overgewicht (bmi 25 abdominale vetverdeling. Zwangerschaps dm of kind. Inactiviteit 30 min opeenvolgende bewegingen per dag. De kans op het ontwikkelen van dm type 2 neemt toe na het 45e jaar, zeker indien er tevens sprake is van familiare belasting, of eerder geconstateerde glucose intolerantie of zwangerschaps. Bij bepaalde etnische minderheidsgroepen blijkt de prevalentie van dm type 2 hoger te liggen dan bij de autochtone bevolking. Dit geldt vooral voor de hindoestanen, Creolen, marokkanen en Turken, waarbij dm type 2 bovendien op een jongere leeftijd ontstaat.

morbide obesitas levensverwachting

Overmatig alcohol gebruik, obesitas in de familie, psychofarmaca. De laatste jaren neemt in de algemene bevolking het risico op overgewicht en obesitas schrikbarend toe, vooral in de lagere socio-economische klasse. Dit heeft als gevolg, met name naar als er sprake is van intra-abdominale obesitas (buikomtrek bij mannen 102 cm en vrouwen 88 cm dat de prevalentie van dm en Hart- en vaatziekten toeneemt. Overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan weinig lichamelijke beweging, te veel en calorierijk eten, overmatig alcohol gebruik en genetische factoren. Patiënten die antipsychotica, met name clozapine en olanzapine, gebruiken hebben een verhoogd risico op gewichtstoename. Gewichtstoename, waarbij tenminste 20 van het ideale gewicht is overschreden, wordt gezien bij 40-80 van de patiënten die antipsychotica gebruiken. Bij gewichtstoename op antipsychotica moet in eerste plaats gekeken worden of door dieet- en leefstijlveranderingen (zie algemene leefregels) het gewicht kan worden gestabiliseerd.

Indien dieet- en leefstijlveranderingen niet het gewenste resultaat dan kunnen verschillende geneesmiddelen, zoals amantadine, h2-receptorantagonisten, metformine, sibutramine en topiramaat overwogen worden. Wel is het belangrijk om te realiseren dat deze geneesmiddelen, alhoewel ze effectief zouden kunnen zijn voor de korte termijn, uitsluitend in combinatie met een dieet slechts in randomized control trials (RCT) zijn onderzocht waar methodologische het een en het ander op aan te merken. De medicamenteuze behandeling van overgewicht is daarom geen eerste keuze. 1.2 diabetes Mellitus type ii, van een prediabetes mellitus is er sprake als er een nuchtere plasma glucose.1.0 mmol/l, een niet nuchter plasma glucose van.8-11.1 mmol/l of ogtt glucose.8-11.1 mmol/l is aangetoond. Van een diabetes mellitus is sprake als de nuchtere plasma glucose.0 mmol/l, niet nuchtere plasma glucose.1 mmol/l en ogtt: plasma glucose.1 mmol/l. Risicoprofiel dm, leeftijd 45 jaar. Positieve familieanamnese voor dm type.

Alles wat u over obesitas moet weten

Indien voldaan aan tenminste 3 van hoge de 5 criteria is er sprake van het metabool syndroom (zie tabel 2). 1.1 overgewicht en Obesitas, overgewicht en obesitas worden gedefinieerd aan de hand van de body mass Index (BMI) of quetelet-Index (QI). Dit zijn 2 verschillende namen voor dezelfde maat en ze worden als volgt berekend: gewicht (kg) / (lengte (m2) meter in het kwadraat). Voor volwassenen geldt dat wanneer de bmi 25 kg/m2 er sprake is van overgewicht. Wanneer de bmi 30 kg/m2 is spreekt men van obesitas en bij een bmi 40 kg/m2 spreekt men van morbide obesitas. Bij kinderen is het ingewikkelder, omdat zij nog in de groei zijn. Recent zijn er internationale criteria ontwikkeld voor het definiëren van overgewicht en obesitas bij kinderen die geslachts- en leeftijdsafhankelijk zijn (zie hirasing et al 2001). Lagere socio-economische klasse, vergroot leeftijd middelbare leeftijd, weinig lichamelijke beweging (vrije tijdsbesteding zonder lichamelijke activiteit). Veel calorierijk eten en dieet met weinig fruit en groeten.

morbide obesitas levensverwachting

Stichting over Gewicht nederland

Vooral de laatste jaren is het duidelijk dat hoewel de 2e generatie over het algemeen minder extrapyramidale bijwerkingen hebben dan 1e generatie ap, de metabole bijwerkingen meer voorkomen bij de 2e generatie. Vanwege het verband tussen (intra-abdominale) obesitas, dyslipidaemie, hypercholesterolaemie, hypertensie en het verhoogde risico op dm en hart- en vaatziekten (het metabool syndroom) is er zowel wetenschappelijk als klinisch grote interesse in het vaststellen van deze risicofactoren bij het gebruik van (de 2e generatie) antipsychotica. Somatische afwijkingen komen frequent voor bij patiënten met psychotische stoornissen (hypertensie 34, dm 15, hvz 16, epilepsie 12). De cardiovasculaire mortaliteit is 2 tot 3 keer hoger dan in de algemene bevolking en de levensverwachting is met 10 jaar verminderd. Dit is niet alleen te verklaren door het antipsychotica producten gebruik, want zelfs bij antipsychotica-naive patiënten komt vaker glucose intolerantie en intra-abdominale obesitas voor dan bij psychiatrisch gezonde mensen. Dus, patiënten met een psychotische stoornis zijn kwetsbaarder om somatische complicaties op antipsychotica gebruik te ontwikkelen. Metabool syndroom, het metabool syndroom is een combinatie van somatische afwijkingen die in de literatuur een belangrijke rol krijgt als focus van somatische zorg. Het metabool syndroom omvat insulineresistentie, dyslipidemie, intra-abdominaal vetweefsel en hypertensie.

Deze richtlijn is geschreven om somatische complicaties bij antipsychotica gebruik te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en te behandelen. In deze richtlijn zijn de meest bekende somatische complicaties aan de hand van risicoprofielen beschreven. In het hoofdstuk risicoprofielen wordt eerst de somatische complicatie gedefinieerd, daarna wordt het risicoprofiel beschreven en tenslotte worden er specifieke adviezen gegeven. In het hoofdstuk screening en preventie somatische complicaties worden algemene adviezen gegeven. Antipsychotica, psychotische stoornissen en het risico op somatische afwijkingen. Antipsychotica (AP) hebben vele bijwerkingen waaronder haematologische, neurologische, cardiovasculaire, gastro-intestinale, metabole en seksuele bijwerkingen. Deze zijn samengevat in tabel.

Tekenen van morbide obesitas

Donderdag 9 november 2006 vond er in het vergadercentrum van Zon Schild te Amersfoort een Invitational Conference plaats, waar een werkgroep bestaande uit toonaangevende personen binnen de geestelijke gezondheidszorg van Nederland een richtlijn presenteerden om de somatische complicaties bij de behandeling met antipsychotica te monitoren. Deze bijeenkomst getuigde van het voortschrijdend inzicht dat somatische bijwerkingen van psychofarmaca een belangrijk aandachtspunt zijn voor zowel behandelaar als patiënt. Als u geïnteresseerd bent in wat er die avond kilo werd gepresenteerd, kunt u hier lezen wat de werkgroep heeft voorgesteld. Zowel klassieke (1e generatie) als de atypische (2e generatie) antipsychotica worden zeer frequent gebruikt in de psychiatrie. Niet alleen worden ze bij schizofrenie voorgeschreven maar ook bij verscheidene andere psychiatrische stoornissen en worden ze zowel in de volwassenenpsychiatrie als in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de ouderenpsychiatrie en in de eerste lijn toegepast. Kortom, vele artsen schrijven antipsychotica voor en vele patiënten met verscheidene ziektebeelden en van alle leeftijden gebruiken antipsychotica. Alhoewel antipsychotica effectief zijn hebben antipsychotica ook vele bijwerkingen, die uiteindelijk kunnen uitmonden in somatische complicaties.

Morbide obesitas levensverwachting
Rated 4/5 based on 679 reviews